Regulované informace

Zde budeme v průběhu života dluhopisů vkládat regulované informace podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Povinně uveřejňovaná informace dle čl. 19(3) nařízení 596-2016, o zneužívání trhu; Oznámení o obchodu osoby s řídící pravomocí (pdf)