Základní dokumenty

Tato zpráva o dohodnutých postupech v souvislosti s finančními informacemi je určena výhradně vedení společnosti Savarin PLC. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nepřebírá ani nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli jiné straně, které by byla tato zpráva předložena či do jejichž rukou by se mohla naše zpráva dostat.
- Potvrzení o splnění finančních ukazatelů 2022

Výroční zpráva 2022

Pololetní konsolidovaná zpráva 2022 (pdf)

Tato zpráva o dohodnutých postupech v souvislosti s finančními informacemi je určena výhradně vedení společnosti Savarin PLC. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nepřebírá ani nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli jiné straně, které by byla tato zpráva předložena či do jejichž rukou by se mohla naše zpráva dostat.
- Potvrzení o splnění finančních ukazatelů 2021

Výroční zpráva 2021 

Pololetní konsolidovaná zpráva 2021 včetně popisné části (pdf)

Pololetní konsolidovaná zpráva 2021 (pdf)

Výroční zpráva 2020 (pdf)

Finanční výkazy emitenta 2019 (pdf)

Znalecký posudek ocenění projektu (pdf) 

Mezitimní závěrka emitenta k 30.6.2020 (pdf)

Prospekt dluhopisů (pdf)

Zakladatelské dokumenty Emitenta (pdf)

Podepsaná smlouva s agentem (pdf)

Podepsaná smlouva s agentem pro zajištění (pdf)

Podepsaná zástavní smlouva k pohledávkám z bankovních účtů (pdf)

Prezentace k emisi dluhopisu Savarin (pdf)

Oznámení výsledků veřejné nabídky (pdf)