Základní dokumenty

2023

Tato zpráva o dohodnutých postupech v souvislosti s finančními informacemi byla připravena dle instrukcí společnosti Savarin PLC a je určena výhradně jejímu vedení a pro její výhradní použití. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., její partneři, zaměstnanci ani zástupci nepřebírají ani nepřijímají žádnou smluvní, právní ani jinou odpovědnost nebo povinnost a nejsou odpovědni za jakoukoliv ztrátu, újmu nebo výdaje vůči jakékoli jiné straně, které by byla tato zpráva předložena či do jejichž rukou by se mohla naše zpráva dostat.
- Potvrzení o splnění finančních ukazatelů 2023

Výroční zpráva 2023 (kopie)

Pololetní konsolidovaná zpráva 2023 (pdf)

2022

Tato zpráva o dohodnutých postupech v souvislosti s finančními informacemi je určena výhradně vedení společnosti Savarin PLC. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nepřebírá ani nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli jiné straně, které by byla tato zpráva předložena či do jejichž rukou by se mohla naše zpráva dostat.
- Potvrzení o splnění finančních ukazatelů 2022

Výroční zpráva 2022

Pololetní konsolidovaná zpráva 2022 (pdf)

2021

Tato zpráva o dohodnutých postupech v souvislosti s finančními informacemi je určena výhradně vedení společnosti Savarin PLC. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nepřebírá ani nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli jiné straně, které by byla tato zpráva předložena či do jejichž rukou by se mohla naše zpráva dostat.
- Potvrzení o splnění finančních ukazatelů 2021

Výroční zpráva 2021 

Pololetní konsolidovaná zpráva 2021 včetně popisné části (pdf)

Pololetní konsolidovaná zpráva 2021 (pdf)

2020

Výroční zpráva 2020 (pdf)

Finanční výkazy emitenta 2019 (pdf)

Znalecký posudek ocenění projektu (pdf) 

Mezitimní závěrka emitenta k 30.6.2020 (pdf)

Prospekt dluhopisů (pdf)

Zakladatelské dokumenty Emitenta (pdf)

Podepsaná smlouva s agentem (pdf)

Podepsaná smlouva s agentem pro zajištění (pdf)

Podepsaná zástavní smlouva k pohledávkám z bankovních účtů (pdf)

Prezentace k emisi dluhopisu Savarin (pdf)

Oznámení výsledků veřejné nabídky (pdf)